Error message

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3495 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Polska

    Contact: Anna Starzewska-Sikorska

Cel projektu INSPIRATION

Głównym celem projektu INSPIRATION finansowanego przez KE jest sformułowanie,
w oparciu o potrzeby użytkowników, strategicznej agendy badawczej (SAB) dla gospodarki przestrzennej, zmian w gospodarowaniu terenami oraz dla związanego z tym systemu gleba-osady-woda (GOW) w celu odpowiedzi na bieżące i przyszłe wyzwania i potrzeby społeczne. Obok tego, projekt zmierza do nakreślenia modeli wdrażania strategii oraz przygotowania sieci publicznych i prywatnych instytucji finansowych gotowych do wspólnego finansowania realizacji tej strategii.

Krajowi Kluczowi Interesariusze (KKI)

W ramach serii wywiadów przeprowadzonych w krajach UE Krajowe Punkty Kontaktowe” (KPK) zbierają informacje odnoszące się do zakresu projektu INSPIRATION (zarządzanie terenami oraz systemem gleba-osady-woda) dotyczące:

• Potrzeb badawczych i innowacji

• Doświadczeń związanych z łączeniem wiedzy z praktyką/polityką

• Krajowych i międzynarodowych schematów finansowania

W wywiadach skupiamy się na osobach usytuowanych na pozycjach strategicznych tj. osobach wiodących w swojej dziedzinie; z dobrym osądem możliwości; z jasną wizją oraz oceną potrzeb w zakresie wiedzy (krótko-, średnio- i długo terminowych). Ponadto KKI funkcjonują w ramach sieci naukowych a także mają potencjał, aby stać się ambasadorami INSPIRATION. Wybraliśmy KKI reprezentujących różne dyscypliny oraz typy instytucji obejmujące: planistów, menedżerów, ekspertów w zakresie gleb, osadów i wody, naukowców, fundatorów oraz decydentów.

Przetwarzanie informacji

Zbieranie informacji od KKI – ekspertów w swojej dziedzinie – jest kluczowe dla projektu w zakresie opisu stanu wiedzy w naszym kraju jako informacji wejściowej do europejskiej strategii badawczej. Wywiad będzie obejmował szereg tematów i pytań: wywiady (około 20 na kraj) wraz z pracą studialną dotyczącą potrzeb badawczych i możliwości finansowania zostaną przedstawione w postaci syntetycznej w „raporcie krajowym”. Ta synteza zostanie przeanalizowana podczas krajowego warsztatu w celu ustalenia priorytetów tematycznych dla Strategicznej Agendy Badawczej (SAB) z punktu widzenia kraju. Raporty krajowe będą ostatecznie wykorzystane jako wkład do opracowania europejskiej SAB oraz do budowania powiązań potrzeb badawczych z możliwościami finansowania.

Informacje dodatkowe

Krajowy Punkt Kontaktowy w Polsce (KPK):

 

Anna Starzewska-Sikorska

sta@ietu.katowice.pl

+4832 2546031 - 287

Krajowy warsztat

W dniach 6-7.11.2015 odbyły się w Katowicach warsztaty projektu INSPIRATION, które miały na celu podsumowanie wyników wywiadów oraz wspólne przedyskutowanie propozycji kierunków badawczych i projektów, jakie powinny znaleźć się w Europejskiej Strategii Badawczej.

Wnioski z dyskusji warsztatowych metodą Word Cafe są następujące:

 

 • Zmiany klimatu determinują nowe kierunki i wskazują na potrzebę adaptacji w gospodarce przestrzennej a szczególnie we wzmocnieniu usług ekosystemów związanych z adaptacją do zmian klimatu
 • Należy podkreślać potrzebę edukacji i właściwego wychowania w duchu troski (stewardship) o środowisko. Dzieci od małego należy uczyć i rozwijać u nich wrażliwość i poczucie odpowiedzialności za środowisko.
 • Niezbędne są nowe narzędzia partycypacji społecznej (fora internetowe, aplikacje na telefony itp.)
 • Bilansowanie między potrzebami a wykorzystaniem zasobów jest słabe. Nie oceniamy potrzeb, zużywamy zbyt wiele zasobów. Taki bilans byłby podstawą do zmiany polityki w oparciu o dowody
 • Potrzeba informacji o prowadzonych i zakończonych badaniach
 • Musimy mówić o kształtowaniu potrzeb nie tylko o zaspokajaniu
 • Lepiej zrozumieć czym jest gleba i jakie korzyści społeczeństwo może z nich mieć, ochrona ich przekłada się bezpośrednio na jakość życia (chłodnica miast), odpowiednie lokowanie przestrzeni zielonych w miastach w zależności od jakości gleb, odpowiednie scharakteryzowanie siedlisk glebowych wraz z ich rozmieszczeniem - projekt o waloryzacji gleb, siedlisk, gleba w miastach niezwykle potrzebna – oddanie społeczeństwu do szerszego wykorzystania
 • Potrzebne jest odpowiednie planowanie wykorzystania zasobów zgodnie z potrzebami społecznymi, a nie na wyrost (rozległa sieć, infrastruktura, duża fragmentacja), zabezpieczenie interesów stron transakcji z uwzględnieniem jakości i potrzeb terenu (rekultywacja)
 • Musi być zapotrzebowanie na badania środowiska oraz odpowiednie programy wsparcia dla tych badań (programy rządowe dedykowane)
 • Potrzebna jest platforma informacji o nauce – które jednostki i jaką działalność i badania prowadzą
 • Konieczne jest przemyślane upowszechnianie wyników badań naukowych – dzisiaj krążą w nieodpowiednim środowisku, aby trafiały do społeczeństwa, bo ono ma największy wpływ na polityków
 • Badania interdyscyplinarne muszą być powiązane z wdrożeniami i elementami polityki publicznej.

 

Dernière mise à jour le 26.03.2018