Error message

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3495 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Slovenská republika

              Contact: Maros Finka

Cieľ projektu

Projekt INSPIRATION je zameraný na formulovanie agendy strategického výskumu a vylepšenie systému financovania v oblastiach výskumu využitia územia, pôdy, vody a manažmentu krajiny.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

 1. Identifikovať spoločenské potreby a výzvy v manažmente  a využití pôdy a územia a špecifikovať prioritné požiadavky výskumu rôznych zainteresovaných strán v členských štátoch EU v danej oblasti.
 2. Identifikovať kľúčových aktérov výskumu a manažmentu pôdy a územia.
 3. Identifikovať finančné modely pre realizáciu výskumu, špecifikovať silné a slabé stránky rôznych  modelov financovania.
 4. Prispieť k formovaniu výskumných  priorít a potrieb politík EÚ na európskej úrovni i na národných úrovniach.
 5. Vyvinúť podklady pre strategickú výskumnú agendu (SRA).

Národné aktivity INSPIRATION na Slovensku

V rámci projektu INSPIRATION boli realizované 3 národné workshopy v mestách Bratislava, Ružomberok a Zvolen. Workshopy prispeli k formulovaniu potrieb slovenskej praxe a akademickej komunity na aktuálny stav poznatkovej z transferu know-how a potreby ďalšieho výskumu v oblasti zamerania projektu.

Pre viac informácií prosím navštívte stránku.

Projektové konzorcium

Na projekte INSPIRATION participuje  21 partnerov zo 16 krajín Európy.

Hlavným koordinátorom projektu je Umweltbundesamt (UBA), Dessau-Rosslau, Nemecko.

Za Slovensko je národným koordinátorom SPECTRA— Centrum excelencie EÚ pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Kontakt

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte národného koordinátora:

Prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD.

Email: maros.finka@stuba.sk

prípadne

Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.

Email: lubomir.jamecny@stuba.sk

Ing. Vladimír Ondrejička, PhD.

Email: vladimir.ondrejicka@stuba.sk

 

Národné aktivity INSPIRATION na Slovensku

Národný koordinátor profesor Maroš Finka zo SPECTRA — Centrum excelencie EÚ, STU v Bratislave predstavil hlavné ciele projektu INSPIRATION.

Workshop v Ružomberku, ktorého hlavnými organizátormi boli Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí a Katedra geografie PF KU v Ružomberku, sa zameral na diskusiu o trendoch a spoločenských potrebách výskumu integrovaného priestorového plánovania, o využití územia a manažmentu pôdy a o možnostiach ako zefektívniť prenos vedeckých poznatkov do praxe. V rámci vstupnej časti boli prezentované ciele projektu a prvé výsledky získané z realizovaného sociologického výskumu na dané témy. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku sa vo svojom výskume zameriava aj na získanie informácií o požiadavkách miestnej štátnej správy, samosprávy, záujmových združení a ďalších subjektov pôsobiacich na regionálnej úrovni. Riešenia projektu môže byť preto významným prínosom k podpore regionálnej spolupráce a budovaniu partnerstva v rámci Žilinského regiónu.

Profesorka Mária Kozová predstavila prvé výsledky projektu INSPIRATION získané zo sociologického výskumu, do ktorého boli zapojení aj respondenti zo Žilinského kraja.

Workshop nadviazal na odbornú diskusiu k projektu, ktorá sa uskutočnila 8. 10. 2015 v Ústave krajinnej ekológie v Bratislave. Diskusia bude pokračovať dňa 16. 10. 2015 na workshope vo Zvolene, ktorého organizáciu zabezpečí Ústav ekológie lesa SAV. Hlavným výstupom týchto aktivít v prvom roku riešenia projektu bude spracovanie Národnej správy – ako podkladu pre Strategickú výskumnú agendu a vstupný materiál pre výskumný program EÚ. Výsledky projektu, ktorého riešenie je plánované na obdobie od 1. 3. 2015 do 28. 02. 2018, budú využité pri formovaní politík EÚ v ochrane a manažmente pôdy a územia, ako i pri určovaní priorít výskumu pre ďalšie programové obdobie Horizont 2020.

Mária Kozová, Ústav transdisciplinárnych štúdií v životnom prostredí PF KU v Ružomberku, Maroš Finka, SPECTRA— Centrum excelencie EÚ, STU v Bratislave, Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV a Eva Pauditšová, Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave.

Účastníci workshopu dostali od organizátorov podujatia ako darček Encykliku svätého otca Františka „LAUDATO SI“. Docent Jaroslav Demko pozval všetkých účastníkov na pripravované podujatie Laudation si´- Výzvy a inšpirácie pre interdisciplinárny dialóg v prospech integrálneho rozvoja, ktorý sa bude konať na PF KU v Ružomberku dňa 12. 11. 2015 v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

 

Zdroj: www.pf.ku.sk   Foto: Pavol Papčo

 

Autor Jozef Čisarik  

Dernière mise à jour le 13.07.2017