Error message

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3495 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Suomi

                       Contact: Antti Rehunen

INSPIRATION-hankkeen tavoite

EU-rahoitteisessa INSPIRATION-hankkeessa kartoitetaan keskeisimpiä maankäyttöön ja maaperään liittyviä tutkimustarpeita eri Euroopan maissa. Työ toteutetaan yhteistyössä tiedon loppukäyttäjien, tutkimusrahoittajien ja tiedontuottajien kanssa. Kartoituksen perusteella on tavoitteena laatia strateginen tutkimusohjelma, joka vastaa aihepiiriin liittyviin nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin yhteiskunnassa. Lisäksi hankkeessa selvitetään tutkimusohjelman toteuttamistapoja sekä kootaan julkisten ja yksityisten tahojen yhteistyöverkostoa ohjelman rahoittamiseksi.

Hankkeen aihepiirit

Hankkeessa käsitellään laajasti maaperään ja maankäyttöön liittyviä kysymyksiä. Tarkastelun kohteina ovat esimerkiksi maa-alueiden käyttö rakentamiseen ja elinkeinotoimintaan, maankäytön suunnittelu, maaperän laatu ja suojelu, maa-aineshuolto, maisemanhoito, pilaantuneiden maa-alueiden käyttö ja pohjavesien suojelu. Tärkeitä näkökohtia ovat luonnonvarojen käytön kestävyys sekä eri maankäyttömuotojen yhteensovittaminen ja vaikutusten arviointi.

Hankkeessa arvioidaan, mitkä ovat tällä hetkellä pahimpia tiedon puutteita ja millaista uutta tutkimustietoa tarvitaan, jotta voidaan ratkaista yhteiskunnallisia haasteita ja tuottaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa selvitetään, miten tutkimustieto välittyy päätöksentekoon ja käytännön toimintaan sekä millaisia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitusjärjestelmiä tarvitaan.

Kansallinen yhteistyötaho ja yhdyshenkilö

INSPIRATION-hankkeeseen osallistuu yhteensä 16 maata. Kussakin maassa tietojen keruusta ja analysoinnista vastaa kansallinen yhteistyötaho, jollaisena Suomessa toimii Suomen ympäristökeskus SYKE. Yhteistyötaho kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa, haastattelee keskeisten sidosryhmien edustajia, järjestää kansallisen työpajan ja kokoaa tämän perusteella kansallisen raportin. Suomen kansallisena yhdyshenkilönä hankkeessa toimii SYKEn erikoistutkija Antti Rehunen.

Sidosryhmien haastattelut

SYKEn tutkijat haastattelevat keskeisten kansallisten sidosryhmien edustajia, joilla on oman erikoisalansa asiantuntijoina hyvä käsitys tulevaisuuden tietotarpeista ja tutkimuksen mahdollisuuksista. Haastateltavilta kysytään heidän näkemyksiään hankkeen aihepiireistä ja heidän toivotaan toimivan jatkossa INSPIRATION-hankkeen lähettiläinä.

Erilaisten sidosryhmien ja näkökulmien tavoittaminen on olennaista, jotta kansallisesti tärkeät asiat ovat esillä pohdittaessa eurooppalaisen tutkimuksen asialistaa. Haastateltavat asiantuntijat valitaan siten, että monenlaiset eri toimialat ja tieteenalat sekä organisaatiot ovat edustettuina. Haastateltaviksi pyydetään maankäytön suunnittelijoita, yritysten ja etujärjestöjen edustajia, maaperä- ja vesiasiantuntijoita, tutkijoita, rahoittajia, säädösvalmistelijoita ja poliittisia päättäjiä.

Raportointi Suomen osalta

Haastatteluaineiston ja tutkimustarpeita ja rahoitusmahdollisuuksia koskevan kirjallisuusselvityksen pohjalta valmistellaan kansallinen raportti, joka käydään läpi kansallisessa työpajassa. Ehdotetuista tutkimustarpeista valitaan työpajassa Suomen kannalta tärkeimmät ehdotettavaksi edelleen strategiseen tutkimusohjelmaan.

Kansallisia raportteja käytetään pohjana laadittaessa eurooppalaista strategista tutkimusohjelmaa ja tunnistettaessa ylikansallisia yhteistyömahdollisuuksia (silloin kun kohdistetaan rahoitusta tutkimustarpeisiin).

Lisätietoja

Halutessasi lisätietoa projektista, haastatteluista tai työpajasta ota yhteyttä Suomen yhdyshenkilöön:

Antti Rehunen

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ymparisto.fi

puh. 0295 251 550

Kansallinen työpaja

Suomen kansalliseen työpajaan kutsutaan keskeisten sidosryhmien edustajia. Työpaja järjestetään 19.–20.11.2015 Helsingissä Suomen ympäristökeskuksen tiloissa (Mechelininkatu 34a, 00251 Helsinki).

Dernière mise à jour le 27.06.2016