Error message

 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 341 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/module.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in include_once() (line 3495 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_many_to_one_helper has a deprecated constructor in require_once() (line 127 of /is/htdocs/wp12709984_LCZ4F64343/www/h2020/sites/all/modules/ctools/ctools.module).

Sverige

            Contact: Yvonne Ohlsson

 

SGI, med stöd av Formas, genomför för närvarande insatser i Sverige i enlighet med INSPIRATIONs  metodik. SGI har erbjudit sig att vara svensk nationell kontaktyta och att bli full medlem i INSPIRATION-konsortiet. Detta har välkomnats av konsortiet. För närvarande pågår en formell process där SGI, konsortiet och EU ingår och med avsikten att fullt ut implementera det föreslagna samarbetet.

 

SGI with support of Formas is currently mirroring the INSPIRATION approach in Sweden. SGI has proposed to act as Swedish National Focal Point and to become a full member of the INSPIRATION consortium. This has been welcomed by the consortium. Currently formal negotiations are in place between SGI, the consortium and the EC to effectively implement this collaboration.

Mål med INSPIRATION

Den huvudsakliga målsättningen med EU-projektet INSPIRATION är att formulera en strategisk forskningsagenda. Agendan ska baseras på behov hos användare inom området markanvändning, och förändringar i markanvändning, samt dess relaterade påverkan på jord-sediment-vattensystemet och med avsikten att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar och behov. Utöver det är målsättningen att finna modeller för implementering av forskningsagendan och att bereda ett nätverk av offentliga och privata forskningsfinansiärer villiga att finansiera genomförandet av forskningsagendan.

Nationella nyckelintressenter

Genom en serie intervjuer av nyckelintressenterna samlar de nationella kontaktpunkterna (s.k. National Focal Points, NFK) inom sina länder i INSPIRATION in information kopplad till målen för projektet med fokus på:

 • Forsknings- och innovationsbehov
 • Erfarenheter m.a.p. kopplingen mellan forskning och implementering i praktisk tillämpning och policy
 • Nationella och internationella finansieringsöversikter

I intervjuerna vänder vi oss till nyckelintressenter på en strategisk nivå, d.v.s. personer ledande inom sitt område, med en god överblick över och insikt i kunskapsbehov och möjligheter till lösningar i olika tidsperspektiv. Vidare har dessa nyckelpersoner en bra position och ett nätverk som ger dem påverkansmöjligheter, vilket också kan göra dem till ambassadörer för INSPIRATION. Vi har valt nyckelintressenter så att de representerar olika discipliner och bakgrunder. Intressenterna representerar bland annat områdena mark- och markanvändning med koppling till jord-, vatten-, och sediment. De är forskare, finansiärer eller användare av forskningsresultat (myndigheter, konsulter, organisationer mm).

Bearbetning av information

Insamlandet av kunskap från nyckelintressenterna – som är experter inom sitt område – är avgörande för projektet för att kunna sammanställa respektive lands state-of-the-art. Den senare är avsedd att utgöra underlag för den europeiska forskningsagendan. I intervjun gås ett antal teman och frågor igenom. Intervjuerna (ca 20 per land) tillsammans med en litteraturstudie om forskningsbehov och finansieringsmöjligheter syntetiseras sedan till en nationell rapport. Syntesen diskuteras sedan på en nationell workshop för att ur varje nations perspektiv prioritera viktiga ämnesområden för forskningsagendan. De nationella rapporterna används sedan för att ställa samman den europeiska forskningsagendan och en transnationell matchmakingprocess genomförs för att matcha forskningsbehov mot möjlig finansiering.

Övrig information

För Sverige, kontakta gärna vår Nationella kontaktpunkt (NFP):

 

Yvonne Ohlsson

Yvonne.ohlsson@swedgeo.se

+46 709 73 01 66

 

National workshop

Den 14 januari hölls en svensk stakeholder workshop på Sjöfartshuset i Stockholm. Vi var 18 deltagare som diskuterade vilka de stora samhällsutmaningarna och forskningsbehoven är nationellt och internationellt inom området markplanering och markanvändning med kopplingar till jord- vatten- och sedimentsystemet. Vi diskuterade också forskningsfinansiering och hur forskningsresultat effektivt kan upptas av och implementeras i samhället.

Resultaten från den svenska workshopen finns sammanfattade under ”Documents” nedan.

 

 

Dernière mise à jour le 08.09.2017